Bisfora inovasyon  kültürünün temelini ekip ruhu oluşturur. Birlikte çalışmaktan keyif alan, işi aynı zamanda neşe kaynağı haline getiren, birbirleriyle dayanışma ve paylaşım içinde olan çalışanların, başarı için her zaman daha etkili sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz.  Farklı beceri, eğitim ve dünya görüşlerine sahip çalışanlar, birbirinden farklı ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını ve bu fikirlerin giderek geliştirilmesini sağlar. Yönetim olarak bu sinerjinin oluşmasını sağlamak ve gelişmesine destek olmak vazgeçilmez önceliğimizdir. 

Sizde Bisfora ailesinin değerli bir üyesi olmak istiyorsanız özgeçmişinizi cv@bisfora.com adresine gönderebilirsiniz.